Då kommunen beslutade att Kungsgatan skulle breddas måste Tabernaklet rivas. Församlingen arbetade därför med två planer: en ny kyrka på annan plats eller ombyggnad av Adelfiakyrkan. Det visade sig att kostnaderna för en ny kyrka skulle bli alldeles för höga. Dessutom gick det inte att få fram en lämplig plats för en ny kyrka. Församlingen beslutade därför att bygga om Adelfiakyrkan.

Bilderna är från ombygget 1981