I formuläret nedan kan du formulera din förbön, du kan vara anonym. Välj sedan hur du vill att din förbön ska hanteras.

Om du väljer att lägga din förbön i den öppna bönekorgen kommer din förbön att läsas upp under förbönsstunden i den nästkommande gudstjänsten. Väljer du att lägga din förbön i den slutna bönekorgen kommer din förbön att ingå i förbönsstunden i nästkommande gudstjänst utan att läsas upp. Du kan också välja att din förbön ska tas med i de förbönsgrupper som finns i församlingen. Om du inte gör något val läggs din bön i den slutna böneskorgen.

Din förbön skickas som e-post till församlingens pastorer som behandlar din förbön efter din önskan.

Böneämnet 
Jag vill att min bön: 
  Läggs i den öppna böneskålen  
  Läggs i den slutna böneskålen  
  Tas med i förbönsgrupp