Centrumkyrkans församling är öppen för den som söker gemenskap, kristen tro och kristet liv.
Vi vill vara en inkluderande församling och hos oss är alla välkomna oavsett sexuell läggning.
Sedan maj 2022 ges möjlighet för både olik- och samkönade par att vigas i vår församling.
 
 
Församlingen räknar som sin begynnelse med bildandet av Första Baptistförsamlingen i Norrköping 1854. Medlemmar ur denna församling bildade i mars 1911 Norrköpings Andra Baptistförsamlingen. Norrköpings Baptistförsamling bildades när dessa båda församlingar gick samman 1974. 
Metodismen kom till Norrköping på 1870-talet och då bildades Betel Metodist Episkopalförsamling. Medlemmar ur denna församling bildade senare Salems Metodist Episkopalförsamling. 1970 slogs de både metodistförsamlingarna samman till Metodistförsamlingen i Norrköping och senare med Metodistförsamlingen i Finspång/Lotorp. 
Vid årsmötet den 11 februari 2012 beslutade församlingarna att gå samman i en ny församling. Olika namnförslag på församling och kyrka har diskuterat och vid omröstning vann förslaget Centrumkyrkans församling i Norrköping. Församlingen är en del av Equmeniakyrkan och har anslutit sig till innehållet i Gemensam grund för Equmeniakyrkan, vilket innebär att församlingen tar ansvar för kyrkokonferensens beslut efter sina förutsättningar och möjligheter och att församlingen och dess verksamhet är öppen för alla som vill delta. 
Det mesta som händer i församlingen kan du läsa om i tidningen Gemenskap, som utkommer med fyra nummer varje år. 
Equmeniakyrkan är ett samfund som bildades genom sammanslagning av Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan vid den gemensamma årskonferensen i Stockholm 2011.