Herren välsigne dig och bevare dig. 
Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. 
Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. 
I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. 

Amen

Valsignelsen arabiska 0718Valsignelsen engelskafarsi