NOVEMBER

18 må 14.00 Måndagsträffen

21 to 18.30 Språkcafé

2019 Julkaffe med FVU utan sarg 1109

23 lö 10.00 Julkaffe med FVU

24 sö 11.00 Gudstjänst
Predikan: Britt Eriksson
Söndagsskola.   Kyrkkaffe

28 to 18.30 Språkcafé

30 lö 10.00 Torgkaffe

DECEMBER

1 sö 11.00 Adventsgudstjänst
Predikan: Lisa Danell
Soon Gospel
Kyrkkaffe
Församlingens offerdag

Bildabanner170x85px