JANUARI

30 to 18.30 Språkcafé

31 fr 18.00 Äntligen fredag
Tacoskväll för alla åldrar

FEBRUARI

1 lö 10.00 Torgkaffe
       11       Musik: Sam Hellgren och Gunilla Skogwik

2 sö 
14.30 (Notera öndringen) Barnens dag
16.00 Gudstjänst för alla åldrar Lisa Danell
Kyrkfika

5 on 14.00 Onsdagsträffen Pilgrimsvandring i ord och bild
                  med Susanne Jonas

6 to 18.30 Språkcafé

8 lö 10.00 Torgkaffe
       11      Musik: Kurt Fyhrs Trio

9 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst
Predikan: Lillemor Appelvang
Musik: Förenade Brass
Kyrkkaffe

11 ti 18.00 FVU:s årsmöte

12 on 18.00 Sinnesromässa tillsammans med DC

13 to 18.30 Språkcafé

15 lö 10.00 Torgkaffe
         11      Musik: Annika Widerstedt

16 sö 11.00 Gudstjänst med tema Mission
Predikan: Karin Åkesson
Sång: Sara Holmberg
Kyrkkaffe

20 to 18.30 Språkcafé

22 lö 10.00 Torgkaffe
         11      Musik: Bälgadraget

23 sö 11.00 Gudstjänst
Predikan: Anne-Lill Rosenberg Eriksson
Kyrkkaffe

25 ti 18.00 FVU

27 to 18.30 Språkcafé

28 fr 18.00 Äntligen fredag
Tacoskväll för alla åldrar

29 lö 10.00 Torgkaffe

MARS

1 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst
Predikan: Lisa Danell
Sång: Lena Hägle
Kyrkkaffe

4 on 14.00 Onsdagsträffen

5 to 18.30 Språkcafé

7 lö 10.00 Torgkaffe
       11      Musik: KFUM kören

14.00 Församlingens årsmöte

8 sö 11.00 Gudstjänst
Predikan: Lisa Danell
Sång: Soon Gospel
Kyrkkaffe

10 ti 18.00 FVU

11 on 18.00 Sinnesromässa tillsammans med DC

12 to 18.30 Språkcafé

14 lö 10.00 Torgkaffe
         11      Musik: Förenade Brass

15 sö 11.00 Gudstjänst med tema Mission
Predikan: Karin Åkesson
Kyrkkaffe

19 to 18.30 Språkcafé

21 lö 10.00 Torgkaffe
         11      Musik: Näckrosorna

22 sö 11.00 Gudstjänst
Predikan: Anne-Lill Rosenberg Eriksson
Kyrkkaffe

26 to 18.30 Språkcafé

27 fr 18.00 Äntligen fredag
Tacoskväll för alla åldrar

28 lö 10.00 Torgkaffe
         11      Musik: Mariehällskören

 

Bildabanner170x85px