3 juni onsdag
11.30-13.00 Öppen kyrka

6 juni lördag
11.00 Ekumenisk bönevandring i Norrköping
           
Startplats: Tyska torget

7 juni söndag
11.00-12.00 Kyrkan öppen för andakt,
          bön, ljuständning och stillhet till musik

10 juni onsdag
11.30-13.00 Öppen kyrka