MAJ

16 to 18.30 Språkcafé

 17 fr 19.00 Regnbågsmässa

2019 05 17 regnbgsmssa

Samverkan med Diakonicentrum

19 sö 11.00 Gudstjänst
Predikan: George Youssef pastor i Ansgarskyrkan Lidingö och Björksäterkyrkan Bålsta 
Söndagsskola
Kyrkkaffe
Församlingsmöte

23 to 18.30 Språkcafé

26 sö 11.00 Gudstjänst för alla åldrar
Predikan: Lisa Danell
Avslutning för söndagsskolan
Kyrkkaffe

JUNI

2 sö Församlingsutfärd till konferensen i Jönköping

Bildabanner170x85px