18 on 18.00 Sinnesrogudstjänst

19 to 18.30 Språkcafé

20 fr 17.30 Äntligen fredag

22 sö 11.00 Cafégudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Kyrkkaffe

23 må 14.00 Måndagsträffen

26 to 18.30 Språkcafé

27 fr 19.00 Festkväll i Café Vetekornet

28 lö 10.00 Torgkaffe

2019 09 28 Kulturnatten ht19 0917

28 lö 17.00 Kulturnattskonsert med Soon Gospel
                   I sammarr med BIlda

29 sö 11.00 Avskedsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Soon Gospel
Kyrkkaffe

OKTOBER

3 to 18.30 Språkcafé

5 lö 10.00 Torgkaffe

6 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst
Predikan: Lisa Danell
Sång och musik: Britt Eriksson & Carin Olsson
Kyrkkaffe
Församlingsmöte

7 må 14.00 Måndagsträffen

10 to 18.30 Språkcafé

12 lö 10.00 Torgkaffe

13 sö 11.00 Cafégudstjänst
Predikan: Carin Olsson
Musik: Agate Ozolini
Kyrkkaffe
Församlingens offerdag

16 on 18.00 Sinnesrogudstjänst

17 to 18.30 Språkcafé

18 fr 17.30 Äntligen fredag

19 lö 10.00 Torgkaffe

20 sö 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Pingstkyrkan

21 må 14.00 Måndagsträffen

24 to 18.30 Språkcafé

26 lö 10.00 Torgkaffe

27 sö 11.00 Gudstjänst
Predikan: Lisa Danell
Musik: Förenade Brass
Kyrkkaffe

31 to 18.30 Språkcafé

NOVEMBER

2 lö 17.00 Ljusgudstjänst
Predikan: Lisa Danell
Musik: Siân och Henric de Koster
Kyrkkaffe

3 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst
Predikan: Per Rikardson

4 må 14.00 Måndagsträffen

7 to 18.30 Språkcafé

9 lö 10.00 Torgkaffe

10 sö 11.00 Gudstjänst
Predikan: Lillemor Appelvang
Kyrkkaffe

13 on 18.00 Sinnesrogudstjänst

14 to 18.30 Språkcafé

15 fr 17.30 Äntligen fredag

16 lö 10.00 Torgkaffe

17 sö 11.00 Cafégudstjänst
Predikan: Lisa Danell
Kyrkkaffe
Församlingsmöte

18 må 14.00 Måndagsträffen

21 to 18.30 Språkcafé

23 lö 10.00 Julkaffe med FVU

24 sö 11.00 Gudstjänst
Predikan: Britt Eriksson
Kyrkkaffe

28 to 18.30 Språkcafé

30 lö 10.00 Torgkaffe

DECEMBER

1 sö 11.00 Adventsgudstjänst
Predikan: Lisa Danell
Soon Gospel
Kyrkkaffe
Församlingens offerdag

Bildabanner170x85px