Här kan du läsa några av Margaretha Rudén predikningar.

13 januari 2019
2019-01-13 Jesu dop

4 november 2018
Söndagen efter Alla helgons dag
Vårt himmelska hopp

9 september 2018
Ett är nödvändigt

23 augusti 2017
Tro och liv

13 augusti 2017
Goda förvaltare

2 juli 2017
Förlorad och återfunnen

16 juni 2017
Vårt dop

4 juni 2017
Den heliga anden