Torsdag den 8 december är dagen för årets sista språkcafé. Vi startar på vanlig tid, alltså kl 18:30. Den 19 januari 2023 kan vi åter ses efter uppehållet!