fondkorset 96dpi 250x344px

Liksom herden kan störas av vilddjuret så bryts pastoralen av dödens närvaro i form av graven. Men stenen är bortvältrad och ur gravens mörker reser sig ett kors, ett triumfkors. Lammet som slaktades visade sig vara Guds vishet. Gud visar sin storhet genom att vända nederlaget i seger. I uppståndelse.

I korset finns segergesten där armarna sträcker sig uppåt. Vi utbrister med psalmisten: "Så skall jag lova dig, så länge jag lever: i ditt namn ska jag upplyfta mina händer".

För den kristna församlingen, symboliserad av skeppet, blir korset för den enskilda människan en bro, en övergång från död till liv, till räddning.

Över alltsammans breder evigheten ut sig där glaset symboliserar det osynliga, det oändliga, det bestående.

Liksom skaparen ger sin bestämmelse åt varje detalj har konstnären bearbetat varje yta i syfte att materialet i sig självt ska kunna tala. Vi förnimmer det i träets ådring, seglets spänning och den svaga mönstringen hos glaset.

Den bortvältrade stenen, graven och klippan har sina former efter fondens arkitektur. Det halvcirkelformade glaset går igen i kyrkorummets fönster. Så skall budskapet om det förblivande, seger över döden, från gudstjänsbesöket söka sig ut i den vardagsmiljö där vi alla lever.

Rune Lundqvist

Konstnär: Stig Carlsson, Nyhamnsläge