2019 02 Alpha hemsida

Länkar:

Alpha Sverige

Finns det något mer? Film på Youtube

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Några röster från Alphagruppen våren 2014

Vill att ni ska veta att träffarna med er har höjt min livskvalité"

… "Det är många som ser en ny människa i mig nu, är mer öppen på ett bra sätt” ... ”Nu går jag i kyrkan, har redan kontakter med personer som deltar i diskussionsmöten om kristen tro ... får nya kontakter och ny livsluft ... Det bara ramlar på mig rätt kontakter och jag känner att ”någon” hjälper mig, Gud?"

... ”Jag tycker föreläsningarna varit intressanta. Jag känner att föreläsaren talat till mig. Det är inte alltid enkelt, saker jag tagit för självklart visar sig inte vara så enkla. Nya tankegångar som gör att jag får vända på frågorna en gång till ... Intressant och nyttigt att lyssna hur andra tänker ..."

"Förr har jag alltid tänkt att författarna i bibeln vänder sig till en adressat, nu känner jag att bibeln också är skriven till mig."

Ni som arbetat som ledare och nu startar er femte termin? Blir det inte tjatigt?
”Trots den ständiga upprepningen vid varje termin så blir varje gång som ny, ständigt föds nya tankar varpå sker en fördjupning både hos en själv och i mötet ”med den andre”.